Black & White

Samtliga bilder är skapade med hjälp av i första hand övertoningskarta i Photoshop.

Jag utgår från denna bild.
Först en övertoningskarta där endast stolssitsen röda färg bevaras.
Ger ökad intensitet och kontrast.
Klonar sedan bort trottoarprataren från bilden. Klonar till sist bort den gråa smutsranden som löper tvärs över bilden. Lägger till mer skärpa.


Ett negativ av något som inte längre får röras utan särskil skyddsutrustning.
Vi har vår kåk inklädd i det. Eternit!