Sommar 2009...
Sommaren 2009

Sommaren går i svartvitt men med några inslag av färg.

Ny granne | 24/5 | Utflykt med Bengt och Gun | 26/5 | 29/5
Tecken i skyn | Spirea&Fläder | Petunia
8/7 Bergs Slussar |12/7 Båttur på Bunn | Hästholmen | 15/7 Störtskur
En icke båttur