MJ

Modellärnvägar, det är mitt liv det se

Mitt stora fritidsintresse är modelljärnväg och mången timme ägnas åt dessa små rullande tingestar.

I källaren finns en modelljärnväg byggd av moduler lämpade både för utrymmet och att ta med sig till en modulträff.