Min tokkompis Bäng-ha

Min tokkompis och jag har en klubb för inbördes beundran och stort utbyte av meningslösa trivilaiteter.

fotoklubb

mose