Realistisk trafik...

Trafik vid South Eastern Railroad kommer att bedrivas med hjälp av någon form av trafikspel där en noga förberedd "slump" avgör vilka tågrörelser som behöver göras under en körsession. Slumpen i detta fall betyder att vilka vagnrörelser som ska göras aldrig är förutbestämt utan nya trafiktillfällen slumpas hela tiden fram.

Kolla länkar med tips om realistisk trafik.

Avkoppling | Industrier | Interchange | Koppel
Realistisk trafik | Sammanhang | Tankar
Fremo trafikspel | Vagnskort | Vagnkortshållare

Växlingspuzzel: Timesaver | Inglenook Sidings

Avkoppling

Manuell avkoppling ger störst flexiblilitet då en vagn kan kopplas av precis där den ska.
Jag använder grillpinnar för ändamålet då jag använder Microtrains, eller kompatibla, koppel.

Till toppen

Industrier

Ge allt ett namn!
Även om gruvan, kvarnen, industrin bara är en kuliss, ge den ett namn.
Nu kan du leverera förnödenheter eller hämta gods och med en gång har dina vagnar ett mål och ett uppdrag.
Du behöver inte längre bara köra planlöst :)

Till toppen

Interchange

En viktig del i trafiken är utbytet av vagnar mellan olika bolag. Interchange-trafiken är särskilt användbar när man utformar verksamheten eftersom nästan alla typer av vagnar kan delta. Ett eller flera spår leder till en eller flera andra järnvägslinjer och i modell representeras dess av ett eller flera spår ut i "tomma intet".

Lokalt utbyte sker när vagnar beordras att plockas upp av ett annat tåg. Detta innebär att varje vagn har ett mål, ett uppdrag.

Till toppen

Koppel

Microtrains koppel är standard för US-rallare.
För svensk/europeisk trafik används Rapidokoppel.

Till toppen

Realistisk trafik

Lars Ljungberg (Llj) har sammanställt olika alternativ för "stationsmoduler för realistisk trafik". En läsning väl värd att läsa och begrunda. Läs mer >>>

Till toppen

Sammanhang

Sätt in din modelljärnväg, ditt järnvägsbolag i ett sammanhang!
Beroende på intresse och utrymme bestämmer du om det är en mindre lokal järnväg eller t.ex en stad.

Till toppen

Tankar omkring trafikspel

1. Förutsättningar
Järnvägar är sällan isolerade från omvärlden så möjligheten att utbyta trafik med andra bör vara en naturlig del av en modelljärnväg.

2. Följ med tåget
Om man kan bör man ta chansen att följa med "sitt" tåg på resan och detta är möjligt med många av de handkontroller som finns idag.

3. Vagnförflyttning
Vid en "riktig" järnväg skapas trafiken till följd av de beställningar som finns från t.ex industrier som vill ha tomma vagnar för lastning och som efter lastning ska till sin destinationsort. Denna naturliga förflyttning bör eftersträvas också på en modelljärnväg.

4. Persontrafik
Arbetare måste åka till arbetet och hem från detsamma så persontrafik är en källa till ständig och naturlig trafik och vem vill inte ha en station på sin järnväg?

5. Trafikplatser
Naturliga trafikplatser bör skapas där utbyte av vagnar sker på ett naturligt sätt.
Industrier är exempel på sådana trafikplatser.

6. Stora industrier
Det är frestande att ha en mängd mindre industrier men en liten industri kanske inte fyller mer än en godsvagn per vecka så det är lite för lite.
Alltså bör vi sträva efter stora industrier med underlag för mycket trafik.
Nä, där gick det åt pipsvängen för SER...igen.

7. Bangård
En plats för att sammanställa de tågset som behövs är viktig.

8. Tidtabelll
Också små modulmodelljärnvägar kan köras efter tidtabell och så ska det bli på SER någon gång i oviss framtid.

Till toppen

Vagnskort

Varje vagn som ska delta i realistisk trafik behöver ett vagnskort.


SER's första omgång med vagnskort :)
Jag har använt Bernd Schneiders excelmall för att skriva ut korten på 80g papper.


Korten utplacerade, för skojs skull, vid sina respektive vagnar.
Senare ska korten finnas i särskilda hållare utefter sidan av modulen.


Hållare för vagnskorten för bästa översikten

Till toppen

Fraktsedlar

 

Till toppen

Fremo trafikspel

Urban Johansson har översatt regelverket för Fremo trafikspel och du läser den här >>>

Till toppen

Inglenook Sidings

Inglenook Sidings är ett puzzel där ett antal vagnar ska flyttas till bestämda positioner med så få förflyttningar som möjligt. Iden kom till på 50-talet av Alan Wright. Denna typ av växlingsspel går utmärkt att bygga in som en naturlig del av t.ex en modul.


Spårplanen är synnerligen enkel med endast två växlar. 1 höger och 1 vänster.


Här är vagnarna och loket uppställda för ny spelomgång.


Målet är att vagnarna vid spelets slut ska stå i den ordning som syns i underkanten av bilden.


De 3 svarta kvadraterna visar platser där avkopplingsmmöjlighet finns.

Till toppen

Time saver

 

Till toppen

 

Sidan senast uppdaterad September 23, 2012