Spårplanering av Mattias Larsson

Genom ett gott samrbete med Mattias Larsson kan South Eastern Railroad "proudly present", stolt presentera, ett stort antal spåplaner som Mattias skissat på.
Kommentarerna till spårplanerna är Mattias egna om inget annat står angivet.

Spåplanerna är sorterade efter skala och du ser dom i större format genom att klicka på bilden.

Skala Z | N | HO

Z

Utformningen på spårplanerna i Z är tänkt att passa epok I-III med amerikansk inriktning (tysk i reserv).
Tanken med de båda är att de ska vara spårmässigt enkla, där focusen ligger på landskap och miljöer som tågen kan rulla igenom.
Storleken (1200x400) känns lagom, som en H0-modul, vilket gör att den inte tar så stor plats (ändå en hel anläggning) och att man inom rimlig framtid kan bli färdig med den.

Till toppen...

N
MiniTrixbaNa

Till toppen...

Modulbana i skala N

Till toppen...

Modulbana i N-skala.


Måtten på modulerna är 800x400 (totalt 1600x800).


Modulbana i skala N


Yta 150x60cm.
Långsidornas moduler är 90x30cm och de båda kurvmodulerna är 60x30cm.


N-bana 1


Hyllbana skala N


Hyllbana i skala NModulbana

US-inspirerad modulbana

Till toppen...

HO
Enkel modulbana med Märklin C-räls

Märklinbana 3 med C-räls


Yta 3x3m.

RÄTTELSE:
Upptäckte att återgången vid en av vändslingorna måste förbättras.
Vid * sätts en h-växel och vid **en v-växel. Mellan dessa sätts 2st 24094 och 1st 24071.


Märklinbana 2 med C-räls


Yta 3x3m.

A = Här går spåret in till en dold vändslinga. Den är likadan som den på övre plan, men något enklare (markerat med ljusgrått). Rälsbitar som "fattas" är en r2 samt en passbit t ex 70,8mm.

B = Här, på den dolda vändslingan, sätts en kurvväxel in (markerat med grönt) och ansluter till den raka skenan (också grön) för att komma ut till hamnen.

C = Efter kurvväxeln kan man placera en högerväxel om man vill ha några dolda uppställningsspår under gruvan.


Märklinbana med C-räls.


Yta 4x3m. Röda markeringar är serviceluckor.


Enkel bana för H0 eller NTill toppen...

Senast uppdaterad 08/11/2015