Reubens Crossing...

Reubens Crossing är en kort modul, bara 23,5cm och som är den felande modulen för att SER ska kunna bli rundbana!
Målet är att stumpen ska tjäna som en s.k "Scenic divider", alltså en modul som avgränsar och ger en naturlig och trovärdig övergång till en ny modul.
Namnet kommer från lillarvingen Ruben :)

Till toppen


Med Rubens Crossing på plats sluts gapet mellan North Bank Corner och The Bend.

 

Sidan senast uppdaterad April 25, 2009