Moduler...

Moduler, eller ett litet steg i taget, eller South Eastern Railroad byggdes inte på en dag. Moduler är ett spännande sätt att bygga drömbanan ett steg i taget och som grädde på moset; ett sätt att umgås

Klicka här för utskrift av sidan!

Fördelar | Nackdelar

Byggbeskrivning | Vanliga problem

americaN | Fremo | Ntrak | oNeTrak | T-Trak | Fniss

Modul Syd


3 av SER's moduler hopkopplade

Fördelar

Till toppen

Vanliga problem

Jag har säkert gjort alla misstag som man gör som nybörjare och har lärt mig att det viktigaste är att våga ställa frågor omkring de problem som dyker upp. På Svenskt MJ-forum och Modulsyd finns massor av goa gubbar som gärna hjälper till. Fler forum finns om du kollar under länkar.

Till toppen

Nackdelar

Till toppen

americaN

americaN är i grunden Fremo men där man anpassat framför allt landskapet till amerikanska och kandensiska förhållanden. Likaså använder man företrädesvis Atlas räls som ser mer amerikansk ut än Pecos.
På senare tid har americaN fått fotfäste också i Sverige då en grupp ur Modulsyd börjat bygga efter denna standard.

Ladda ner americaN's standard som pdf-fil. Än så länge endast på engelska.

Till toppen

Fremo

Fremo är den europeiska standarden för moduler där endast gavlarna är bestämda att se ut på ett visst sätt medan man har stor frihet vad gäller t.ex modulernas längd och profil.
Modulsyd använder Fremo N-RE standard i N-skala.

En Fremo modulbana trafikeras oftast som en punkt-till-punkt bana då det ofta blir svårt, men inte omöjligt, att göra en rundbana, men möjligheten att göra t.ex en vändslinga finns ju alltid.

Det finns olika standard för enkelspår och dubbelspår men de går att koppla till varandra och måttet till rälsens överkant (rök) är 1300 mm. Bra för vuxna men för högt för barn.

Läs Micke C:s översättning av normen till svenska!

Fremo dubbelspår
Se större bild på ändprofil/gavlar med:

Ntrak

ntrakNtrak är en amerikansk standard där modulerna byggs i vissa definerade längder.
Sammafogning av modulerna sker genom tvingar.
Internationellt sett är Ntrak okrönt kung.

Se beskrivning av de olika måtten för en N-Trak-modul.

Det finns i princip full frihet att utforma sin modul som man vill bara man håller längden och spår-anslutningarna i kanterna.

Spåranslutningarna i änden består av två huvudlinjer som alltid ska ligga på samma ställe, och möjlighet till en bibana som kan placeras på ett par fasta positioner.
En modul kommer alltså att ha tre spår ut från varje gavel.

S.L.A.M.R.A bygger NTrak

Till toppen

oNeTrak

oNeTrak är en variant av Ntrak-modulen men har bara ett spår ut från gaveln.
Den är också smalare men går att koppla ihop med Ntrak-modulerna om man så önskar. En typisk oNeTrak-modul är 1x2fot, alltså 30x60cm. Litet och nätt!

Till toppen

T-Trak

T-Trak har som koncept små moduler 8" x 12", 20 x 30 cm.
Som man kan förstå av namnet är T-Trak en avknoppning av Ntrak's modulsystem men i betydligt mindre format och en målgrupp är barn.

Till toppen

Fniss

FNISS mål är att ordna gemensamma modulträffar i Stockholmsområdet för att oberoende av standard kunna koppla ihop moduler i skala N till en större modelljärnväg.
Standarden man använder JS och är kompatibel med Fremo. Skillnaden är främst måttet till RÖK där JS använder 1015mm vilket är att föredra i offentliga sammanhang då också barn kan se.

Till toppen

Modul Syd

Modul sydGlädjande nog ledde första modulträffen i Jönköping 20/1 2007 fram till bildandet av "Modul Syd", ett informations- och inspirations-forum med egen plats på nätet.

Ett av målen är att planera och genomföra regelbundna modulträffar i södra sverige vilket undertecknad ser fram emot med stor glädje.

Till toppen

 

Sidan senast uppdaterad August 11, 2015