Joe's kyrka...

Country Joe, en god vän i USA, har byggt en kyrka åt mig på sin fina anläggning!
Fantastiskt :)

Country Joe, a good friend from US, has built a church for me on his layout!
Really amazing! Thanks Joe :)

På skylten framför kyrkan står det:

Right Track
Baptist Church
Sunday School 9:00
Worship 10:30
Pastor BengtP.g.a ett stort antal besökare har Joe anlagt en parkeringsplats :)
Due to a large number of visitors Joe has arranged for a parking place.

 

 

Sidan senast uppdaterad April 26, 2009