Stationshus...

Bygget har börjat med två kartongbitar där jag gjort framsidan och södra gaveln, mest för att testa att proportionerna ser rätt ut.


Här är två långsidor och norra gaveln utskurna ur plasticard.


Tråkigaste momentet: göra hål för fönstrena.

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad November 2, 2010