Fredriksdal moduler

Här några nerslag i bygget av de två moduler som tillsammans utgör Fredriksdal.

Modullådor | Landskap | Spår | Mer landskap | Hackeberg | Växelmotor | Loconetuttag
Knappar för växelomläggning | Ballastering | Statiskt gräs
Provkörning
Revision

Modullådor


2 ungefär likadana moduler går det åt.


En 10mm plywood bildar spårunderlag.
I urtaget ska frigolit ligga.


Frigolit på plats där ett mer varierat landskap blir lättare att göra.


Löder rälerna till skruvar vid gaveländarna för tillräcklig styrka.

Till toppen


Spårläggning pågår

Till toppen


Halva landskapet gipsat


Andra figursågade modulsidan limmas på plats

Till toppen

Typiskt småländskt hackeberg.

Till toppen


Har nu börjat installera Conrad växelmotorer.
Den första lyckades jag med direkt så det verkar lovande.


Conradmotorerna var oväntat enkla att justera till rätt läge.


Urtag i frontpanelen för tryckknappar för växelomläggning

Till toppen


Uttagspanelerna är gjorda PEEK hobby. Heder åt Per :)


Frontpanelen limmas på plats.

Till toppen

Jag använder tryckknappar som sluter kretsen vid tryck

Till toppen


Lillarvingen ballasterar en av Fredriksdalsmodulerna.


Har börjat spackla upp "Hallhultsvägen"

Till toppen


Har tillverkat en mall för att få bultarna för hålen på exakt samma ställe

Till toppen


En grundomgång statiskt gräs och lite buskvegitation applicerad.

Till toppen


Men bra blir det lite undan för undan.

Till toppen

Till toppen


Till vänster modulerna Fredriksdal insatta i sitt sammanhang på SER.
Ett filmklipp finns på Youtube.

Till toppen

Revision av stationsområde

Jag har fått nivåskillnad mellan de båda modulerna och en revision måste göras för att det ska se snyggt ut.
Också spårläget närmast stationen behöver bli mer precist.


Arbetet påbörjat med att ta bort sand och underlag för att få en ny fräsch start.


Sågar bort växeln med en Atlas rälssåg med ett Tracktool som mothåll.
Båda kan du inhandla hos Habo Hobby.


Helt mot hur förebilden ser ut lägger jag in en extra växel för att få ytterligare en trafikplats.


Nya stickspåret på plats provisoriskt.


Ballast på plats, så det går sakta men säkert framåt.

Till toppen

 

Sidan senast uppdaterad Augusti 13, 2012