Övriga byggnader...

Förutom stationshuset och godsmagasinet fanns ett antal "övriga" byggnader som utedass, jordkällare, tvättstuga och vedskjul.
Den översiktsritning jag har visar byggnadernas placering och storlek.

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad January 26, 2011