Dekoder i Kato SD80 Mac...

Jag köpte ett Kato SD80Mac på ebay för en bra summa så det var ett bra köp trots att loket bara är DCC-vänligt (DCC-friendly) vilket innebär att lokets ram är isolerad men ingen snabb-kontakt finns för dekodern.

Så därför blir det att dona lite i lokverkstaden

Dekodern jag använder är Tran lokdekoder DCX74D inhandlad från NModell.

Steg 1: Demontera loket

Ta bort lokkåpan vilket är ganska lätt gjort genom att lyfta den försiktigt rakt upp med början i bakre delen av loket.

Ta bort kretskortet genom att skjuta det bakåt och sedan lyfta upp det.

Steg 2: Anpassa kretskortet

Dekodern monteras endast till kretskortet så viss modifiering av det behövs.

Kapa förbindningarna på kretskortet enligt bilden.
Jag använde en liten kapskiva i Dremeln för det jobbet.
Var noga att kapa helt igenom kopparförbindelsen!

Ta också bort motståndet som sitter centralt på kretskortet.

Lysdioden i fronten på loket behöver vändas ett halvt varv för att göra ljuset riktningsberoende.


Jag sätter kretskortet i ett skruvstycke för att få en "hjälpande hand".

När du lött bort dioden från kretskortet behöver du alltså böja benen på lysdioden åt andra hållet.

Steg 3: Förbereda dekodern

Kapa kablarna till dekodern enligt följande schema så blir det "lagom".

Avisolera några milimeter på kablarna och förtenna.

Klipp benen på motstånden (1/4W, 580 ohm) enligt bilden.

Steg 4: Installera dekodern

Från dekodern kommer 7 sladdar.
Löd fast blå och gula sladden enligt bilden.

Vid gula sladden ska ett motstånd (1/4W 560 ohm) lödas in för att inte lysdioden ska gå sönder.
Observera att vänstra delen av mostståndet ska "hänga fritt" och inte ha kontakt med kretskortet. Eventuellt kan du isolera med en bit krympslang.

Löd fast orange och grå kablen enligt bilden.

Löd sedan fast röda och svarta kabeln.

Löd motståndet mot lysdioden enligt bilden.
Trä på en bit krympslang på vita kabeln och löd fast den till motståndet.
Observera att högra delen av motståndet ska hänga fritt i luften eller rättare sagt inte ha kontakt med kretskortet.

Kolla nu att alla lödningar är okej och att du kopplat rätt.
Nu är det värsta gjort. Återstår montering av kretskortet.

Steg 5: Installera kretskortet

Isolera ramen vid punkterna A, B och C med eltejp.
Isolera också lysdioden från dekodern vid punkt D.

Nu ska kretskortet tillbaka i ramen.

Har du gott självförtroende monterar du nu lokkåpan om du är osäker går du och provkör loket. Det gjorde jag :)

Klart!


Lyset fungerar som det ska och är riktningsberoende.

 

 

 

Sidan senast uppdaterad Augusti 6, 2012