Dekoder i Lifelike GP-20 ...

Ett av mina GP-20 får bli först ut vad gäller installation av dekoder mycket beroende på att jag hittat en utomordentlig beskrivning på Internet av hur man kan göra. Åtminstone jag känner stor bävan när jag ska sätta sågen i ett fungerande lok, så all hjälp från den/de som redan gjort det är välbehövlig.
Men största bekymret är ändå elektroniken för minsta kortslutning leder ofelbart till en trasig dekoder och elektronik är en av mina många svaga sidor.

Ta isär loket | Anpassa ramen | Löda in dekodern | Montering

Filmklipp från premiärtur | Fler filmklipp

Dekoderna har jag inhandlat från N-Modell och det är en Tran lokdekoder DCX74D.
Måtten på den är 13x9x1.5 mm, m.a.o rätt så liten tingest.


Loket, ett Lifelike GP-20 innan operationen och avklädandet.

Till toppen...

Steg 1: Ta isär loket

Eftersom jag måste modifiera ramen på loket för att få plats med dekodern måste en demontering till "atomnivå" ske. Trippelglasögon på näsan kommer att behövas.


Kåpan lyfts rätt upp ganska enkelt. Eventuellt kan man behöva "bända" med en tunn mejsel eller ett knivblad för att kåpan ska släppa.


Lamphållarna tas bort genom att dra dom i längdriktningen


Kretskorten med lamphållarna.


Två skruvar håller samman ramen och när dessa är borttagna börjar jag med att ta bort boogierna.


Ramhalvorna delade och nu märker jag med en tuschpenna hur motorn sitter för att få den tillbaka på samma sätt senare.


Motorn borta och nu återstår bara att ta bort strömupptagningsblecken från ramhalvorna.


Kopparblecken till strömupptagningen borta.


Som synes är det gott om plats för dekodern.
Det enklaste sättet att placera dekodern är i utrymmet för bakre lamphållaren och skippa ljuset bakåt.

Till toppen...

Steg 2: Anpassa ramen

Dags att modifiera ramen för att den ska rymma dekodern och dessutom bör spår göras för att kablarna ska rymmas.


På bilden syns var jag fräst bort material, kammat mittbena, i ramen dels för att ge utrymme för dragning av kablar och dels för dekodern i högra delen av bilden.


Ser ut som det kommer gå vägen åtminstone vad gäller plats för dekodern.

Till toppen...

Steg 3: Löda in kablar


Motorn borttagen från vaggan som den ligger i.


Kolhållarna borttagna från motorn utan att fjädrarna till kolen flög all världens väg.
Men visst fattas det en fjäder på bilden! Undrar var den är


Ett spår filat för att ge rum för en kabel till dekodern.


Kolhållarna där motoranslutningarna ska lödas.
De små kopparblecken som tar ström från ramen tar jag bort.


Ryska skruvstycket får göra tjänst som hjälpande hand.


Kablarna fastlödda.
Man får vara noga med att inte öka på höjden när man löder för då klämmer kolhållarna mot plastvaggan som motorn ligger i och den kan bli skev, vilket gör att den blir svår att få på plats.

Till toppen...

Montering


Motorn återmonterad och plats fanns precis för att dra kablarna på ett bra sätt.

Till toppen...

 

Sidan senast uppdaterad Augusti 6, 2012