Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Start

Start
Debian
Laptop
Linux
Länkar
Ordlista
Slackware
Ubuntu
E-mail
FAQ
Sitemap

Slackware.se

BF&Co

South Eastern Railroad

Apologetik.org

Bängans lilla blå ordlista...

Datorernas värld är fylld av förkortningar som ibland är nästan omöjliga att förstå. Här kommer en liten ordlista med förklaringar över några av de vanligaste orden och förkortningarna

ADSL
"Asymmetric Digital Subscriber Line" är en teknik för datatrafik över befintliga telefonledningar.

BIOS
Basic Input Output System. Bios finns inetsat i datorns ROM-minne och är det som startar först och som är förutsättningen för att något över huvud taget ska hända i din dator.

Blog
En blog är den hurtiga benämningen på en webblogg som är en samling sidor där folk mest pratar en massa strunt, eller talar om för andra vilka livsviktiga upptäckter man gjort under dagen.
Egentligen är det en webbaserad dagbok.

Boot
Ett annat ord för start. Att "boota" betyder alltså att starta datorn.

Bootloader
En starthanterare som gör det möjligt att välja vilket operativsystem som ska köras då datorn startas.

Bredband
Teknik för att överföra stora mängder digital information på kort tid

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Det används för att automatiskt kunna tilldela alla datorer sin egen IP-adress och väg till omvärlden.

DNS
Domain Name System är ett system som översätter en webbadress till ett IP-nummer och därmed lokaliserar den server som en webbplats är lagrad på. Alla domännamn behöver en DNS-server för att kunna bli lokaliserade på internet.

Domän
En domän, eller ett domännamn är, kort förklarat, adressen till din sida.
Ta som exempel Bängans site som har adressen http://www.fasth.de
Domänen som jag har är alltså fasth.de

DVD
Digital Versatile Disc. Ett digitalt lagringsmedia som oftast rymmer 4,7Gb information. Häftigt!

FTP
File Transfer Protocol är ett språk/protokoll för att överföra filer mellan datorer.

GNUGNU
GNU projektet grundades 1984 för att utveckla ett komplett Unix-liknande operativsystem som är fri mjukvara: GNU systemet. (GNU är en rekursiv engelsk förkortning för ``GNU's Not Unix'', på svenska ungefär ``GNU är inte Unix''.) Till vänster ser du GNU:s logo.

HTTP
Hyper Text Transport Protocol är det språk/protokoll som datorer pratar med varandra på internet. En webbadress börjar alltid med http:// som talar om för datorn vilket språk som gäller.

Hubb
från engelskans hub, "nav". En hubb är en central kopplingsenhet där flera olika nätverksenheter sammanstrålar.

IP-adress
En IP-adress är en numerisk adress som används av Internet-protokollet (IP).

Open Source
Öppen källkod (open source) innebär att upphovsmannen till ett dataprogram eller operativsystem publicerar källkoden. Det står sedan var och en fritt att hämta källkoden, läsa den, kompilera den, köra programmet, ändra det, sprida det vidare och till och med ta betalt för det. Ett av de starkaste argumenten för att använda öppen programvara är att uppnå ett större oberoende av pris- och licensvillkor. Läs mer här.

PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association, en organisation som sätter standarder för enheter som t.ex. modem och externa hårddiskar som kan användas för laptops. Ett PCMCIA-kort är ungefär lika stort som ett kreditkort.

Router
En dator eller annan nätverksenhet som kopplar samman flera lokala nätverk.
Jfr med hubb

TCP/IP
En standard för kommunikation som bland annat används av datorer när de pratar med varandra över Internet. Standarden är döpt efter två av protokollen, TCP och IP. ''Transmission Control Protocol'' och "Internet protocol".

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

 

Sidan senast uppdaterad 2007-01-30