Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Installera PHP4 på Apache webbserver under Windows...

Om du har världens bästa webbserver, Apache, så vill du säkert installera PHP för att skapa dynamiska webbsidor.

Senaste versionen av PHP är 5.0.5. Denna "howto" är för version 4 men du installerar version 5 på samma sätt. Byt bara filnamn i exemplen här nedan.
När tid finns kommer en uppdaterad "howto"...

Först måste du ladda ner PHP. Ladda ner senaste versionen från http://www.php.net/downloads.php.
När du laddat ner Zip-filen packar du upp den till C:\.
Detta skapar en mapp i C: som heter någonting i stil med php-4.3.x. Döp om denna mapp till php därför att du då får en så mycket enklare sökväg att komma ihåg.

Flytta php4ts.dll

Vi börjar med att först flytta filen php4ts.dll till c:\php\sapi.

Kopiera php.ini

När du gjort detta går du vidare genom att kopiera över filen "php.ini-recomended" till någon av katalogerna
C:\winnt\
C:\winnt40\
C:\windows\
beroende på vilken Windows-version du använder.

Byt därefter namn på php.ini-recomended till php.ini
Gör först en kopia av php.ini utifall att du gör ändringar i filen som du senare ångrar. Spara kopian som t.ex php.ini-bak.

Konfigurera...

Öppna nu filen php.ini, som ligger under C:\Windows, i Anteckningar och sök upp raden:

extension_dir = ./

Byt ut denna rad mot:

extension_dir = "C:\php\extensions\"

Leta nu upp raden

doc_root =

Byt ut denna mot en rad där du specificerar din webbservers rotkatalog. I alla exempel på min sida utgår jag från mappen "wwwroot":

doc_root = "c:\wwwroot\"

Konfigurera Apache

Nu är konfigureringen av PHP avklarad och det är dags att konfigurera Apache så den förstår hur PHP-filer skall hanteras.

Öppna filen httpd.conf som ligger i katalogen C:\Program\Apache2\conf
Leta reda på följande rader:

#AddType application/x-httpd-php3 .php3
#AddType application/x-httpd-source .phps
#
# And for PHP 4.x, use:
#
#AddType application/x-httpd-php .php
#AddType application/x-httpd-source .phps

Ta nu bort brädgården (#) framför de två sista raderna.
Lägg till följande rader längst ner i httpd.conf

LoadModule php4_module "c:/php/sapi/php4apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php

Sök reda på följande rad

DirectoryIndex index.htm index.html index.html.var

och lägg till index.php på följande sätt

DirectoryIndex index.php index.htm index.html index.html.var

Vi gör detta för att Apache ska känna igen en php-sida och öppna den om den ligger som startsida, alltså som index.php.

Innan vi går vidare och testar om PHP fungerar måste du starta om Apache för att verkställa ändringarna i httpd.conf. Du gör det enklast genom att välja alternativet 'restart' under Apache programgrupp i startmenyn.

Apache restart

Skriv nu följande php-kod i anteckningar och spara den som test.php.
PHP-koden börjar med <? och slutar med ?>
Det är viktigt att du får filändelsen php.

Idag är det
<?
print strftime("%m/%d/%Y");
?>

Spara filen som "test.php" i "C:\wwwroot\". Starta sedan din browser och knappa in adressen: http://localhost/test.php

Nu kommer texten "Idag är det " följt av dagens datum och då vet du att du har lyckats med installationen.
Yipeey hooo and all that!!

Yippeeee

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2006-03-26