Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Installera PHP under Windows...

Sedan denna "Howto" skrevs har ny version av PHP kommit.
Installationen av PHP 5 skiljer sig lite från version 4 som denna lilla installationsvägledning handlar om.

Det mesta i den här världen finns i flera versioner så också PHP som du kan välja att installera manuellt eller låta ett installationsprogram göra grovjobbet. I den här lilla guiden gör du mesta jobbet själv och förhoppningsvis lär du dig lite matnyttigt under tiden. Vill du välja den enklare versionen med installationsprogram klickar du här.

Först måste du ladda ner en PHP-version. Ladda ner Windows-versionen från http://www.php.net/downloads.php.
När du laddat ner Zip-filen packar du upp den till C:\.
Detta skapar en mapp i C: som heter någonting i stil med php-4.3.x. Döp om denna mapp till php därför att du får en så mycket enklare sökväg att komma ihåg.

Kopiera php4ts.dll

Kopiera nu filen php4ts.dll till Windows system-mapp. Originalet hittar du i den mapp där du installerade PHP. Alltså C:\php. Windows system-mapp har följande sökväg beroende på vilken version av Windows du har:

php.ini

När du gjort detta går du vidare genom att kopiera över filen "php.ini-optimized" till någon av katalogerna
C:\winnt\
C:\winnt40\
C:\windows\
beroende på vilken Windows-version du använder.

Byt därefter namn på php.ini-optimized till php.ini
Jag rekommenderar att du först gör en kopia av php.ini utifall att du gör ändringar i den som du senare ångrar. Spara kopian som t.ex php.ini-bak.

Konfigurera...

Öppna nu filen php.ini, som ligger under C:\Windows, i Anteckningar och sök upp raden:

extension_dir = ./

Byt ut denna rad mot:

extension_dir = "C:\php\extensions\"

Leta nu upp raden

doc_root =

Byt ut denna mot en rad där du specificerar din webbservers rotkatalog. I alla exempel på min sida utgår jag från:

doc_root = "c:\wwwroot\"

Konfigurera IIS

Nu är konfigureringen av PHP avklarad och det är dags att konfigurera IIS så den förstår hur PHP-filer skall hanteras.

Öppna 'Internet Information Service' som du hittar under Start->Inställningar->Kontrollpanelen->Administrationsverktyg

Högerklicka på webbplatser och välj egenskaper

Gå till fliken arbetskatalog och klicka på konfiguration

Arbetskatalog

Välj fliken mappningar och klicka på lägg till

Mappningar

Under körbar skriver du nu in C:\php\php.exe

Lägg till mappningar

I fältet tillägg skriver du .php
Var noga att få med punkten framför php för det är detta filtillägg som associerar filen med PHP. Om du nu gjort rätt ska det se ut så här när du klickat OK.

Klart för php

Så var det klart! Du har stöd för PHP på din server.
"Like a glove" som Ace Ventura så lägligt skulle sagt!

Brasklapp!

I newsgruppen alt.php kan du få hjälp om du stöter på problem. Se bara upp för virus som sprids värre än Egyptens gräshoppor på alla newsgrupper.

Gräshoppa!

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2006-05-27