Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Installera PHP4 på Apache under Linux...

Nu ska vi installera PHP genom att packa upp, konfigurera, kompilera och installera den fil du hämtat hem från PHP:s webbplats .
Du packar upp php-filen genom att skriva:

$ tar -zxvf php_version.tar.gz

Sedan flyttar du dig till den uppackade katalogen genom:

$ cd php_version

Så är dags för konfiguration av installationsprocessen och den startar du genom att konfigurera och förbereda för kompileringen

$ ./configure

Så ska nu hela härligheten kompileras och det tar en stund.

$ make

Du installerar sedan med följande:

$ make install

Nu var PHP installerat. Återstår lite konfiguration bara.

Anpassa Apache

För att kunna öppna dina sidor lokalt bör du göra följande
inställningar. Öppna filen httpd.conf som ligger i katalogen
/usr/local/apache2/conf
Leta reda på följande rader:

#AddType application/x-httpd-php3 .php3
#AddType application/x-httpd-source .phps
#
# And for PHP 4.x, use:
#
#AddType application/x-httpd-php .php
#AddType application/x-httpd-source .phps

Ta nu bort brädgården (#) framför de två sista raderna.
Spara sedan och stäng filen. Förflytta dig nu till katalogen där du har installerat Apache, /usr/local/apache2/bin.
Kör sedan följande kommando:

./apachectl restart

Svaret från Apache bör då se ut så här:

./apachectl start: httpd
started

Dags att se om installationen fungerat. Starta en webbläsare och skriv:

127.0.0.1/index.html.se

Du ska då få upp en sida på svenska från Apache. Där finns också en länk där du kan läsa mer om hur du konfigurerar Apache.

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2006-05-26