Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Installera PHP5 på Apache webbserver under Windows...

Om du har världens bästa webbserver, Apache, så vill du säkert installera PHP för att skapa dynamiska webbsidor.
Glädjande nog har installationen av PHP5 avsevärt förenklats jämfört med tidigare versioner.

Först behöver du ladda ner PHP5.
I dagsläget är php-5.2.6-win32-installer.msi den aktuella versionen och är en självinstallerande fil.

Installera PHP

Kör filen du laddat ner och installationen börjar.


Här väljer jag Apache som webbserver eftersom det är den jag har.
Som du ser finns flera olika webbservrar som alternativ.


Här får jag ange sökvägen till Apache's konfigurationskatalog.


Välj vad du vill installera.
Det räcker gott med "program".


Klart!

För att testa om PHP fungerar måste du starta om Apache för att verkställa ändringarna i httpd.conf. Du gör det enklast genom att välja alternativet 'restart' under Apache programgrupp i startmenyn.

Apache restart

Skriv nu följande php-kod i anteckningar och spara den som test.php.
PHP-koden börjar med <? och slutar med ?>
Det är viktigt att du får filändelsen php.

Idag är det
<?
print strftime("%m/%d/%Y");
?>

Spara filen som "test.php" i "C:\wwwroot\". Starta sedan din browser och knappa in adressen: http://localhost/test.php

Nu kommer texten "Idag är det " följt av dagens datum och då vet du att du har lyckats med installationen.
Yipeey hooo and all that!!

Yippeeee

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2006-03-24