Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Inledning till PHP...

PHP

PHP är inte någon undermedicin som ersätter HTML men PHP kan skapa häftig, dynamisk HTML åt dig. Dynamisk HTML innebär att koden tar olika form med hänsyn till vissa givna villkor som t.ex. ditt IP-nummer, innehållet i en databas eller antalet aktiva besökare på sidan. Man ska inte jämföra PHP med HTML eller javascript eftersom PHP används för att skapa data och de andra två används vid presentationen av den. PHP har alltså inget primärt med layouten av en sida att göra men däremot generarar den HTML åt dig som i sin tur har med layouten att göra. Hängde du med?

Ytterligare en skillnad mellan HTML och PHP är att i din webbläsare ser du aldrig någon PHP-kod. Istället tolkar din webbserver php-koden och skickar resultatet av koden/texten till webbläsaren. HTML/javascript däremot tolkas i din dator av din webbläsare.
PHP brukar kallas för "serverside" medan HTML/javascript kallas "clientside". Ibland är det så logiskt så man blir häpen!

Varför skulle du vilja använda dig av PHP? Det beror på.
Om du vill lägga upp en sida med information om farmors virkade dukar i blått och foton på dessa handarbeten så behöver du kanske inte använda dig av PHP.
Vill du däremot använda dig av en databas för att publicera någonting?
Eller kanske ha en enkel besöksräknare?
Då kan PHP vara något för dig.

Installera php4 under Linux
Installera php4 på IIS webbserver under Windows
Installera PHP4 på Apache webbserver under Windows
Installera php5 på Apache webbserver under Windows

Valid XHTML 1.0 Transitional

Sidan senast uppdaterad 2007-07-01