Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Installera phpMyAdmin ...

phpMyAdmin är ett administrations program, som hjälper dig att hantera de databaser som du har gjort, eller kommer att göra.i MySQL.
Det finns massor av liknande program på marknaden men jag tycker phpMyAdmin är det enklaste och enkelt är bäst. Dessutom är gratis.
phpMyAdmin går under "Open Source" så det är fritt att användas och distribueras. Det är också plattformsoberoende vilket betyder att fungerar det under Windows så fungerar det även under t.ex. Linux.

phpMyAdmin hittar du hos http://www.phpmyadmin.net/ När denna artikel skrevs var version 2.57 den senaste. Ladda nu hursomhelst ner senaste stabila versionen av phpMyAdmin och sätt igång.

Packa upp filen phpMyAdmin-2.5.x-php.zip till c:\wwwroot\. Du får då automatiskt en katalog som heter phpMyAdmin-2.5.x.

Döp om denna katalog till phpmyadmin så blir det inte en så krånglig sökväg att komma ihåg. So far so good, men innan phpMyAdmin fungerar som vi vill måste vi konfigurera det så att passar vår webbserver.

Det första du gör är att ladda in din httpd.conf fil som ligger under c:\program\apache2\conf\ i Anteckningar.
Efter Aliasen för ikonerna lägger du till följande rader:

Alias /phpmyadmin/ “C:/phpmyadmin/”
<Directory "C:/phpmyadmin">
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Dessa rader skapar ett alias så att du slipper installera phpMyAdmin under varje användarkatalog. I vårt fall installerar vi det endast under c:\wwwroot\.

Du gör på exakt samma sätt om du vill skapa fler användare på din server. Det enda du gör är att skapa en katalog med t.ex. användarnamnet och sedan lägger du till ett Alias till detta användarnamn. På samma sätt som vi precis gjorde med phpMyAdmin.

Du måste starta om Apache efter att du har lagt till dessa rader.

Öppnar du sedan upp din webbläsare och skriver in följande adress: http://localhost/phpmyadmin/ så skall du få upp nedanstående fönster.

First login

Som du kanske märker så varnar phpMyAdmin att:

Varning!

Denna varning skall vi nu åtgärda genom att ändra "Variabeln $cfg['PmaAbsoluteUri']" Detta gör vi genom att öppna filen config.inc.php i Anteckningar (Du hittar filen under c:\wwwroot\phpMyAdmin\)

På rad 39 ersätter du:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = ''; med
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin/';

Om du nu anger adressen: http://localhost/phpmyadmin/ så ser du följande:

Säkerhetsvarning

Detta betyder att vi nu har ett rootkonto (ett konto som kan skapa, radera, tömma och flytta databaser) utan lösenord.
Ur säkerhetssynpunkt är detta naturligtvis inte bra.

Ändra säkerheten i PhpMyAdmin

Öppna upp phpMyAdmin, genom att ange adressen http://localhost/phpmyadmin/. Leta upp och tryck på länken "Privilegier" på första sidan.

Nedanstående bild dyker upp:

Översikt

Här får du upp en tabell som heter "Användaröversikt". Denna tabell visar alla de användare som har tillgång till dina databaser. Som standard har du två användare:" Vem som helst" och "root".
Varje användare förekommer oftast två gånger. Det som skiljer dem åt är kolumen "värd" som anger om dina användare skall komma åt dina/sina databaser via en domän utifrån eller endast lokalt. Detta ser du genom att det står localhost (lokalt) eller % (alla domäner) framför användaren. Nästa fält anger om användaren använder lösenord. I vårt fall gör ingen av våra användare det så vem som helst kommer åt dina databaser.

Därför börjar jag med att kryssa i rutan framför de två användare som heter "Vem som helst" och väljer "Ta bort användarna från privilegiumtabellerna".

Vem som helst

När allt ser ut som på bilden nedanför trycker du på "kör"

Användare

Om allt gick bra får du upp ett fönster som innehåller en SQL-fråga och som visar att de användare som vi tidigare markerade för borttagning nu är borta med vinden.

Ta bort användare

Blädrar du ned på samma sida ser du att "Användaröversikten" endast nu innehåller två root-konton.

Användare

Tryck nu på länken "Ändra". Nu kommer du till en sida där du t.ex. kan ändra vilka privilegier, inloggningsinformation och lösenord denna användare skall använda. Vi är endast intresserade av att ändra lösenord och bläddrar därför ner tills vi hittar "Byt lösenord"

Byt lösenord

Välj "Lösenord" och skriv in samma lösenord som du skrev in som root-konto, efter att du hade installerat MySQL databasen. Tryck sedan på kör.

Om det fungerade fick du upp ännu en SQL-fråga.Lösenord

Om du nu i HuvudMenyn trycker på "Privilegier" ser du att en av root användarna har fått ett "Ja" i kolumen "Lösenord".

Privilegier

Upprepa nu samma procedur även för den andra root användaren. Det skall stå "Ja" i båda cellerna i Lösenords kolumen.

När du har tryck på "Kör" (efter att du har anget samma lösenord som innan)och därefter på privelegier (för att kontrollera så att du har skrivit in rätt). Lär du få upp ett fel meddelande som säger: #1045 - Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)

Detta beror på att du nu har angett ett lösenord, men phpmyadmin är inte konfigurerat för att använda ditt nya lösenord, men det skall vi nu fixa.

Öppna filen config.inc.php i Anteckningar. Den ligger under c:\wwwroot\phpmyadmin\. Leta upp rad 81

$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

och skriv in ditt lösenord efter = '
t.ex:


$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'hejsan';

Spara filen och skriv in adressen till phpmyadmin i din webbläsare. http://localhost/phpmyadmin/
Om allt gick bra skall det se ut som enligt bilden nedanför:

phpMyAdmin fungerar

Grattis!

Du har nu installerat Apache, PHP, MySQL och PHPMyAdmin och allt fungerar.

Ladda nu hem några färdiga script från t.ex HotScripts och sätt igång att experimentera. Där finns gratis script att hämta så du klarar dig till pensionen och några år till.

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Start
Debian
Laptop
Linux
Länkar
Ordlista
Slackware
Ubuntu
E-mail
FAQ
Sitemap

Slackware.se

BF&Co

South Eastern Railroad

Apologetik.org


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01