Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Installera MySql i Windows ...

MySQL Logo

Nu skall vi installera databasen MySQL men först får vi hämta den.
Den just nu senaste versionen 4.0.20 hämtar du här: MySQL
Du kan välja mellan två alternativ: att hämta en självinstallerande version eller att hämta en fil som bara packas upp direkt under c:\. I bilden nedan är den senare versionen markerad med rött.

Ladda hem MySQL

Väljer du den självinstallerande versionen av mysql kör du bara filen setup.exe så ordnar sig resten. Rekommenderad installationskatalog är c:\mysql\ eftersom du får en genialt enkel sökväg till programmet.

Välj "Typical installation"

installation

När installationen är klar skall du starta ett program som heter winmysqladmin.exe. Detta hittar du under katalogen c:\mysql\bin\

mysqladmin

Hitta på ett användarnamn och lösenord. Skriv in detta under "usernamne" och "password". Nu skapas ett så kallat root-konto som används till konfigurering och skapande av ny databaser.
Tryck "ok" när du är klar.

Nu har du lätt som en plätt fått en ny ikon i statusfältet.

ikon

Klicka med vänster musknapp på den nya ikonen, och välj "show me". Fönstret som kommer upp stänger du ned igen genom att klicka på krysset i det högra översta hörnet.

mysql

Starta programmet winmysqladmin.exe igen. Det ligger fortfarande konstigt nog kvar under c:\mysql\bin\. Om allt gick bra skall nu ikonen i statusfältet ändras till grön.

ikon

Nu är installationen av MySQL klar men hur vet du att det fungerar?
Lättaste sättet att kontrollera om MySQL fungerar är att installera phpMyAdmin eftersom denna använder sig utav MySQL.

Läs här hur det går till...

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01