Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Installera MySql i Linux ...

Ladda hem installtionsfilerna från MySQL.

Börja med att packa upp installationsfilerna. Logga in som root och börja packa upp filerna med följande kommandon.

# tar -zxvf mysql-3.22.32.tar.gz

Innan vi börjar kompilera MySQL, så måste vi konfigurera och skapa en installations fil. För att vi ska installera MySQL i katalogen /local/mysql, så måste vi definera det, så att det skapas i installationsfilen. Du gör detta med prefixet --prefix=/local/mysql. Se bilden nedan.
Sedan är det bara att börja kompilera och installera.
Kommandot make kan ta en bra stund att köra klart så ett stycke tålamod är inte i vägen.

# cd mysql-3.22.32
# ./configure --prefix=/local/mysql
# make
# make install

Fortsätt nu med att konfigurara och starta MySQL.

Konfigurering av MySQL

För att installera standard databaserna/tabellerna, skrivs följande.

# ./scripts/mysql_install_db

Nu måste vi sätta ett lösenord för användaren root i MySQL, och för att göra det, måste vi starta MySQL.

# /local/mysql/bin/safe_mysqld &

Detta startar MySQL tjänsten. För att se att tjänsten är igång kan man skriva kommandot ps, för att se vilka processer som är igång. Vi ska nu sätta lösenordet för användaren root med följande rad.

# /local/mysql/bin/mysqladmin -u root password [lösenord]

För att automatstarta MySQL när Linux startar upp måste vi kopiera filen mysql.server till /etc/rc.d/init.d. Se till att filen kan köras, genom att ändra fil rättigheterna till -rxwr-wr-w (755). Skapa en länk till filen i katalogen /etc/rc.d/rc3.d. Länken börjar med start S, vilket betyder start. Börjar en länk med K stoppas tjänsten (Kill). Siffran 90 är ett löpnummer i vilken ordning länkarna startas. För att starta och stoppa MySQL, används kommandot mysql.server start|stop.

# cp /local/mysql/share/mysql/mysql.server /etc/rc.d/init.d
# cd /etc/rc.d/init.d
# chmod 755 mysql.server
# cd ../rc3.d
# ln -s ../init.d/mysql.server S90mysql.server

Nu är det bara en sak som fattas, och det är att lägga till sökvägen till MySQL katalogen. Det görs i filen /etc/profiles.

# cd /etc/profile
# pico profile

Lägg till raden:

PATH="$PATH:/local/mysql/bin"

Starta om datorn för att testa om MySQL startar automatiskt och att du kan köra MySQL genom att logga på som en användare och skriv kommandot mysql.

$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 3.22.32

Type 'help' for help

mysql>_

Kommer ovanstående text upp, så har du nu installerat MySQL.

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01