Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Sitebuilder...

XAMPP

Installera XAMPP

Apache webbserver

Windowsinstallation
Linuxinstallation

IIS webbserver

Installera IIS
Konfigurera

PHP

Inledning
Installation Linux
Installation IIS
Installation PHP4 Apache under Windows
Installation PHP5 Apache under Windows

MySQL

Inledning
Linuxinstallation
Windowsinstallation
Administration
Installera PHPMyAdmin

Administrera en databas i MySql...

När du hanterar databaser kan du antingen jobba direkt mot MySQL med MySQLklienten eller så kan du använda något av de verktyg som finns tillgängliga och där rekommenderar jag:

PhpMyAdmin

Hämta hem phpMyAdmin snarast för att förenkla hanteringen av databaser och tabeller. PHPMyAdmin är inte ett körbart program utan en PHP-applikation vilket gör att den går bra att använda såväl under Windows som Linux.
Läs här hur du installerar phpMyAdmin

SQL - vad är det?

SQL (Scripted Query Language) är det språk som MySQL använder för att skapa, administrera och hämta data med. Fördelen med att använda PHPMyAdmin är att vi inte behöver veta de tekniska finesserna för programmet gör de SQL-frågor som behövs utifrån våra önskemål.

Vi skapar en databas

Vi ska nu ta och skapa en databas i MySQL med hjälp av PHPMyAdmin. Logga in på PHPMyAdmin genom att skriva localhost/phpmyadmin i din webbläsare. Utifrån det grafiska gränssnitt som du nu möter kan du skapa en databas genom att skriva i ett valfritt namn och klicka på Skapa. I exemplet här väljer jag namnet "bengans" på min databas.

Skapa ny databas

Som bekräftelse på att din databas är skapad får du följande meddelande:

Databasen är skapad

Nu är grunden lagd men än finns inget innehåll i databasen. Vi behöver alltså skapa tabeller där vi kan mata in data. Gör som i exemplet här så skapas 1 tabell som heter "temp" med 3 olika inmatningsfält.

Skapa ny tabell

Om allt lyckades får du fram en bild som denna där vi kan se att tabellen skapats med 3 fält som än så länge inte har nåt namn.

Tabellen är skapad

Vi fyller nu i namn för respektive fält.
Första fältet kallar vi ID. Vi ger det längden 5 och bestämmer att fältets innehåll ska vara unikt.
Andra fältet kallar vi namn. Längden får vara 25.
Tredje fältet får namnet adress. Också det med längden 25.

Skapa fält

Efter detta klickar vi på knappen "spara" och med ett rassel i datorn så kommer följande skärm upp:

SQL-fråga

Här kan vi se att SQL-frågan körts framgångsrikt och att tabellens fält är bekräftade. Skönt!
I bilden ovan visar jag bara en del av det egenskapsfönster som PHPMyAdmin visar för vår tabell.

Fyll databasen med innehåll

En databas är ju inte mycket att ha om man inte fyller den med något. I vårt exempel har vi skapat ett enkelt adressregister så därför ska vi nu fylla på med namn och adresser.

Lägg till
Vi klickar på knappen "Lägg till".

Lägg till post

Skriv in namn och adress. Ge namnet ett ID, förslagsvis 1.
Tryck på Kör.

Lägg till namn

På detta sätt kan du lägga till valfritt antal namn i ditt adressregister.

...fortsättning följer...

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01