Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Slackware

Varning!
Inspiration
Min dator
Skrivbord
Länkar
Skrivare

System

Installation översikt
Installation steg för steg

Första start av systemet
Konfiguration

Bootordning
Skrivbord
Kommandon
Loggfiler
Katalog och filsystem

Kompilera kernel
Xorgconfig

Program

Allmänt om program
Installera program
Grafik
Internet
KDE
Kontor
LAMP
Musik
PackageTool
Systemverktyg
Webbläsare

Avinstallera program

Konfigurationsfiler

fstab
xorg.conf
initab

lilo.conf

Slackware.se

South Eastern Railroad

Systemverktyg...

Systemverktyg får vara samlingsnamnet för olika program som hjälper dig att underhålla ditt system. De program jag redovisar här är bara en liten del av allt som finns.

Aterm, en konsoll som du har stora möjligheter att anpassa.

Conky, för att kolla systemets välbefinnanden.

Guarddog, en effektiv brandvägg.

Kexec, laddar in ny kärna utan att du behöver starta om datorn.

Mount-iso, hjälper dig montera en iso-volym på ett kick.

Netpkg är ett apt-get-liknande program för säker installation, uppgradering och borttagning av program.
Ursprunget finns i Zenwalks distribution men det funkar också även i Slackware.

QT-Parted, ett verktyg för att hantera partitioner på en hårddisk.

RPM, the Redhat Package Manager. Ett klassiskt filformat

Samba, ger dig möjligheten att kommunicera mellan olika datorer i ett nätverk.

Slackpkg, ett suveränt program att installera, uppgradera och ta bort program med.

Slapt-get, ett apt-get-verktyg för Slackware. Kontrollerar t.ex beroenden vid installation.

Swaret, ett verktyg för att installera, uppgradera eller ta bort program med.

Torsmo, en systemmonitor som visar ditt systems hälsa på skrivbordet.

VMWare, skapar en virtuell hårddisk där du kan installera ett nytt operativsystem.

Wine, låter dig köra Windows-program under Linux.
Se även Winetools som förenklar användandet av Wine.

Xpkgtool, en grafisk version av klassiska pkgtool

Valid XHTML 1.0 Transitional


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01