Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Program...

Guarddog
Gnome
KDE
K-Office
K-Torrent
LAMP
Mount iso
Open Office
Picasa
RPM
Samba
Webbläsare
VMware
Wine
Winetools

Kontorsprogram...

Crossover, gör att du kan köra Microsoft Office-program under Windows.

K-Office, är KDE:s kontrossvit.

K3b, en fullfjädrad brännare som klarar det mesta.

Open Office, en imponerande svit av kontorsprogram

Eftersom det är vanligt att man bara vill redigera en konfigurationsfil snabbt och enkelt är det bästa att då använda en enkel texteditor. Som standard ingår flera sådana editors av vilka Vim, Emacs, pico och nano är de vanligaste.

Se screenshot på Joe - Pico - Nano

Valid XHTML 1.0 Transitional