Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Slackware...

Varning!
Inspiration
Min dator
Skrivbord
Länkar
Skrivare

System

Installation översikt
Installation steg för steg

Första start av systemet
Konfiguration

Bootordning
Skrivbord
Kommandon
Loggfiler
Katalog och filsystem

Kompilera kernel
Xorgconfig

Program

Allmänt om program
Installera program
Grafik
Internet
KDE
Kontor
LAMP
Musik
PackageTool
Systemverktyg
Webbläsare

Avinstallera program

Konfigurationsfiler

fstab
xorg.conf
initab

lilo.conf

Slackware.se

South Eastern Railroad

Avinstallera program...

Att avinstallera ett program är i Slackware mycket enkelt.

Du har 3 möjligheter, dels att använda Kpackage som är en del av KDE, dels att använda pkgtool, dels att mauellt välja fil för avinstallation.

De program du har installerade finns loggade i /var/log/packages

Vilka program kan du avinstallera?
Svårt att säga generellt men om du t.ex inte använder dig av email kan du avinstallera alla program som har med denna funktion att göra.
Har du ingen scanner så avinstallera sådana program.

För att avinstallera gör du följande kommando:

removepkg [filnamn]

Om programmet har beroenden till andra program hoppas avinstalltion av sådan filer över.
De program du avinstallerat loggas i /var/log/removed_packages

Ett tips:
Kom ihåg att göra säkerhetskopior på dina konfigurationsfiler och ~/användare-filer. Katalogen /etc innehåller dina inställningar. Spara den!Filen senast uppdaterad 01-Jul-2007