Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Slackware

Varning!
Inspiration
Min dator
Skrivbord
Länkar
Skrivare

System

Installation översikt
Installation steg för steg

Första start av systemet
Konfiguration

Bootordning
Skrivbord
Kommandon
Loggfiler
Katalog och filsystem

Kompilera kernel
Xorgconfig

Program

Allmänt om program
Installera program
Grafik
Internet
KDE
Kontor
LAMP
Musik
PackageTool
Systemverktyg
Webbläsare

Avinstallera program

Konfigurationsfiler

fstab
xorg.conf
initab

lilo.conf

Slackware.se

South Eastern Railroad

Kommandon i Slackware...

I Linux finns en uppsjö av kommandon som utför de mest skiftande uppgifter. En del är användbara andra mest skoj och en del mest meningslösa. Vilket som är vilket avgör du som användare.
Här är i vilket fall en uppräkning av ett knippe kommandon. Pröva och se vad som händer.
Min personliga favorit är whoami som käckt talar om för mig vem jag är.

alsaconf
Konfigurera alsa, som är ljudhanteraren i ditt system. Läs mer...


cat
är ett snabbt sätt att skapa en ny textfil

cat filnamn


cd
Ändrar arbetskatalog.


cd ..
Flyttar dig tillbaka ett steg i katalogstrukturen.


cd /
tar dig till rootkatalogen


chmod
Ändrar behörigheten på en fil eller katalog.
I exemplet nedanför sätts läs och skrivrättighet för samtliga användare och alla filer i katalogen /tmp

chmod -R 777 /tmp


chown
betyder change owner och ändrar ägare till filen eller filerna

$chown bengan *
gör bengan till ägare av alla filer i mappen han står i där kommandot körs.
Om du inte har rätt till en fil kan du inte göra dig själv till ägare av den.


cp
Kopierar en fil från ett ställe till ett annat.

$cp exempel /tmp
kopierar filen "exempel" till katalogen tmp


date
Visar aktuell tid och datum.


dir
Listar alla filer i en katalog.


dmesg
dmesg tittar in i de diagnostiska meddelanden som systemet skapat och skriver ut dom på skärmen.
Se exempel...


du
Visar hur mycket av hårddisken som används


df
Visar diskstrukturen.


echo
Skriver ut en sträng.


env
Visa aktuella "environmentvariabler".


exit
Avslutar "skalet"


find
Sök efter en fil


finger
Skriver ut en lista med de användare som är påloggade.


grep
Leta efter ord eller sträng.


gzip
Packar en fil


head
Skriver ut de första raderna i en fil.


kill
Döda en process.


ln
Skapar en länk till ett program eller fil.


locate
Sök efter en fil eller katalog. Se även find.


lost
...bara en i raden av usla amerikanska tvserier...


lpr
Skicka en fil till skrivaren.


lpq
Kollar statusen på dokument i skrivarkön.


lprm
Tar bort dokument från skrivarkön.


ls
Listar filerna i en katalog

ls -a
Listar också de dolda filerna i en katalog

ls -l
Listar vilken behörighet som en katalog har


man
Visa manualsida för något kommando.

man aterm


mesg
Slår på resp av meddelanden.


mkdir
Skapa ny katalog.


modprobe
Används för att ladda in moduler. Normalt sköts detta automatiskt vid uppstart.


more
Skriver ut textrader på skärmen, en sida i taget.


mount
Montera ett filsystem, exempelvis en extra hårddisk, en floppydi2007-03-03br /> monterar alla enheter som finns angivna i fstab. Se exempel på fstab


mv
Flyttar (move) en fil eller katalog.

mv bengan.txt /usr/share/bengan
flyttar filen bengan.txt till katalogen /usr/share/bengan


passwd
Ändrar lösenord.


ps
Visar aktuella processer.


pwd
Print Working Directory talar om i vilken katalog jag befinner mig

quota
Visar information om användarens diskutrymme.


rlogin
Logga in på en annan dator via t.ex Internet
För att logga in på en annan värddator skriver man

rlogin [-l användarnamn] värddator


rm
Tar bort en fil.

rm bengan.txt
tar bort filen bengan.txt


rmdir
Tar bort en katalog. Var försiktig. Det är lätt att radera för mycket!

rmdir bengan
tar bort katalogen bengan


sort
Sortera strängar, filer osv.


su
Du får root-access som SuperUser under förutsättning att du kan root-lösenordet förstås!


tail
Skriver ut de sista raderna i en fil.


tar
"Tar" använder du för att packa upp en komprimerad fil med. För att packa en fil används gzip.

tar xvf bengan.tar.gz
packar upp filen bengan.tar.gz


top
Visa vilka processer som körs


tr
Byt ut enskilda tecken i en sträng.


traceroute
Visa vilken väg paketen väljer.


umount
Demonterar ett filsystem.

umount /dev/cdrom
avmonterar CD-läsaren


uname
Visar information om ditt system.


uptime
Visar hur länge systemet varit aktivt


w
Visa vad en användare pysslar med om han inte vet det själv.


wc
I Linux räknas orden i en sträng.


whereis
Berättar var ett program eller fil är.

whereis samba
talar om var samba är


who
Listar användare


whoami
För den desorienterade som glömt bort vem han är.


xorgconfig
Låter dig konfigurera X


xwd
Dumpar skärmen i en bildfil


xwud
Visar en dumpad skärm


xwmconfig
Kommandot låter dig välja vilket grafiskt skal du vill använda


åäö
finns inte, syns inte, funkar inte....

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Sidan senast uppdaterad 2007-01-05