Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Slackware

Varning!
Inspiration
Min dator
Skrivbord
Länkar
Skrivare

System

Installation översikt
Installation steg för steg

Första start av systemet
Konfiguration

Bootordning
Skrivbord
Kommandon
Loggfiler
Katalog och filsystem

Kompilera kernel
Xorgconfig

Program

Allmänt om program
Installera program
Grafik
Internet
KDE
Kontor
LAMP
Musik
PackageTool
Systemverktyg
Webbläsare

Avinstallera program

Konfigurationsfiler

fstab
xorg.conf
initab

lilo.conf

Slackware.se

South Eastern Railroad

Slackware katalog och filsystem...

En stor skillnad mellan Slackware Linux och Windows är filsystemet.
I Linux används inte enhetsbokstäver till att beteckna olika partitioner. Istället finns i Linux finns en enda stor huvudkatalog som man kan jämföra med enhet C:\ i Windows.

Varje partition i systemet monteras under en katalog i huvudkatalogen.
Huvudkatalogen kallas för "rotkatalogen", och beteckningen för denna är ett enkelt, framåtlutat snedstreck "/".

Här följer beskrivningar av de viktigaste katalogerna under rotkatalogen i Slackware/Linux...

/bin
Grundläggande användarprogram förvaras här.
Detta är minsta möjliga uppsättning program som behövs för att man skall kunna använda systemet.
Katalogen /bin ändrar man vanligtvis inte på efter installationen.

/boot
Filer, som används av LILO finns här.

/dev
Allting i Linux behandlas som filer och detta gäller även maskinvaruenheter som t.ex serieportar, hårddiskar och bildläsare. För att man skall komma åt dessa enheter måste en särskild sorts fil finnas, vilken kallas för device node. Alla sådana förvaras i katalogen /dev.

/etc
Denna katalog innehåller filer för systemkonfigurering. Till katalogen /etc får man ofta anledning att söka sig när man vill förändra något i konfigureringen av sitt system.

/home
Varje användare i systemet får ett konto och en särskild katalog för personliga filer. Denna katalog kallas för användarens "hemkatalog". Katalogen /home är standard som förval att ha användarnas hemkataloger i.

/lib
Programbibliotek som är nödvändiga för att systemet skall kunna fungera förvaras här.

/lost+found
När systemet startar kontrolleras filsystemen. Om några fel hittas körs programmet fsck för att undersöka om några av felen kan rättas till. De rättade delarna av filsystemet skrivs till katalogen /lost+found.

/mnt
I denna katalog monteras hårddiskar eller löstagbara enheter tillfälligt.

/opt
Katalogen är avsedd för valfria programpaket.

/proc
Denna katalog är egentligen inte en del av filsystemet utan /proc är ett virtuellt filsystem, som ger tillgång till information ifrån kärnan. Olika upplysningar från kärnan visar sig som "filer" i katalogen /proc.

/root
Systemadministratören kallas för root och har hemkatalogen /root istället för /home/root.
Skälet är lika enkelt som genialt.
Vad skulle hända, om /home fanns på en annan partition än / och denna partition inte kunde monteras?
Då skulle förstås root vilja logga in och åtgärda problemet. Om då hans hemkatalog hade funnits på det skadade filsystemet så skulle det ha blivit svårt för honom att logga in.

/sbin
Grundläggande program som körs under systemstart finns här.

/tmp
Katalog för tillfällig lagring. Alla användare har läs- och skrivrättigheter till denna katalog.

/usr
Detta är den stora katalogen i ett linuxsystem.
I stort sett allt övrigt hamnar här: program, dokumentation, källkoden till linuxkärnan och fönstersystemet X. Detta är den katalog, dit man vanligast installerar program.

/var
Systemets loggfiler hittar du här. Detta är en katalog för data som ofta ändras.

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

 


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01