Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Slackware

Varning!
Inspiration
Min dator
Skrivbord
Länkar
Skrivare

System

Installation översikt
Installation steg för steg

Första start av systemet
Konfiguration

Bootordning
Skrivbord
Kommandon
Loggfiler
Katalog och filsystem

Kompilera kernel
Xorgconfig

Program

Allmänt om program
Installera program
Grafik
Internet
KDE
Kontor
LAMP
Musik
PackageTool
Systemverktyg
Webbläsare

Avinstallera program

Konfigurationsfiler

fstab
xorg.conf
initab

lilo.conf

Slackware.se

South Eastern Railroad

Installera Slackware 10.2

Genom att följa denna steg för steginstruktion kan du installera Slackware 10.2 och få ett väl fungerande system.

OBS! Eftersom jag, i denna lilla "Howto", installerar via VMWARE så har jag inte tillgång till övriga hårddiskar i systemet. Du märker detta främst när du kommer till avsnittet om partitionering.

Läs först detta innan du börjar.

Se nu till att ha första CD-skivan av Slackware i din din CD-läsare och starta om datorn för att starta från CD:n...

Vad?

Detta är bilden du först möter då Slackware-installationen startar.
Om du är nöjd med kernel 2.4.31, eller inte vet vad du behöver, klicka bara 'Enter' för att installationen ska börja.
I mitt fall väljer jag F2 för att se fler alternativ...

F3

Genom att klicka F3 får jag fler val av kärna/kernel...

Kärna?

Här ser du de kärnor som finns med. Eftersom jag behöver en kärna med scsi-stöd väljer jag scsi.s och klickar 'Enter'

Tangentbord?

Nu är vi igång och får tillfälle välja rätt skrivbordslayout, alltså en med svenska tecken.
Skriv 1 för att välja...

Svenska

I listan över skrivbord väljer du 'qwerty/sv-latin1.map' för att få svenskt skrivbord.
Du flyttar genom piltangenterna upp och ner...

Bekräfta

Här kan du testa att du valt rätt. Godkänn valet genom att på nytt skriva '1'

 

logga in

Så är det dags att logga in. Skriv 'root' och klicka 'Enter'

cfdisk

Om du inte har färdiga partitioner att installera Slackware på så tänk på att risken att radera befintlig information är stor. Om du är införstådd med vad du gör så skriver du 'cfdisk' för att redigera partitionstabellen.
Om du har förberett dig och har både rootpartition och swap-utrymme klickar du bara 'Enter'

Ny

Som du ser har jag 4293 Mb ledigt utrymme som jag kan använda.
För att göra ett filsystem för Slackware väljer jag 'New'

Storlek

Eftersom jag också behöver ett swap-utrymme ger jag filsystemet 3500 Mb av totala utrymmet...

Startbar

Jag vill att datorn ska kunna startas :) så därför väljer jag att göra partitionen startbar/bootable...

Ny

Sådär, nu kan datorns startas!
Dags att göra det lediga utrymmet som är kvar till swap-utrymme...

Logisk

Swaputrymmet gör jag som en logisk del av den primära partitionen...

Typ

Dags att välja filsystem för swaputrymmet...

filsystem

Beteckningen för swapfiler är 82

Skriv

Nu har jag både en partition för det ordinarie filsystemet och ett swaputrymme.
Dags att skriva informationen till hårddisken. Jag väljer 'Write'...

Skriv?

Jag måste bekräfta att jag vill skriva över befintlig information med kommandot 'yes'...

Avsluta

Jag avslutar partitioneringen med 'Quit'...

Setup?

Så var vi klara med partitioneringen och det är dags att gå in i Setup-programmet.
Skriv 'setup' och klicka 'Enter'

Addswap

Detta är Slackwares setup-meny.
Jag väljer först att ange vilken partition som ska användas som swapfil, alltså som växlingsutrymme eller temporärt filsystem.

Swap?

Slackware hittar det swaputrymme jag tidigare gjort så allt är frid och fröjd.
Bekräfta valet med 'Enter'

Formatera

Nu formateras swap-partitionen...

Swap

Swap-utrymmet läggs till i filen /etc/fstab som är en beskrivning av de partitioner som finns på din dator.
Listan kommer att utökas senare under installationen...

Var?

Dags att välja vilken partition som ska innehålla Slackwares filsystem.
Partitione /dev/sda1 är den jag tidigare gjorde med 'cfdisk'
Klicka 'Enter' för att bekräfta valet

Formatera?

Partitonen behöver formateras. Detta är ett måste
Bekräfta med 'Enter'

Filsystem?

Vi kan välja mella 3 olika filsystem.
Jag rekommenderar verkligen filsystemet 'reiserfs' därför att det är väldigt förlåtande vid eventuella framtida problem...
Bekräfta med 'Enter'

Fstab

Nu läggs partitionen till i 'fstab'

CD

Du har säkert redan CD:n i CD-läsaren så klicka 'Enter'

CD?

Jag överlåter till installationsprogrammet att söka upp CD:n i CD-läsaren...

Tid att välja vilka olika paketgrupper jag vill installera.
Du flyttar upp och ner med piltangenterna och väljer paket med blanksteg.
Om du väljer alla paket blir den färdiga installationen på ca 3 Gb.
Läs mer här vilka olika program som ingår i respektive grupp...

Välj läge?

Om det är första gången du installerar Slackware rekommenderar jag att du väljer att göra en 'full', alltså komplett installation av de olika paketgrupperna...
Klicka 'Enter' och luta dig tillbaka för nu körs installationen av Slackwares program igång...

Installation

Så här ser det ut när olika program installeras...

Nästa CD

Efter ett tag är det dags att lägga i andra cd-skivan.
Det går också att avsluta installationen här men då får du inte med KDE:s grafiska skrivbordsmiljö i installationen.

Kernel?

Dags att installera kerneln, kärnan, hjärtat i Slackware.
Om du väljer 'skip' installeras kernel 2.4.31

Vän av ordning kan konstatera att jag måste välja kernel från cdrom för att få stöd för scsi-diskar...

Startdiskett?

Att skapa en startdiskett är både nödvändigt och klokt.
Sätt en diskett i diskettstationen och klicka 'Enter'

Modem?

Har du ett vanligt telefonmodem är det här du installerar det.
Förmodligen har du det på port COM1.
Använder du t.ex ADSL för att surfa på internet väljer du 'no modem'

Hotplug?

Hotplug kan indetifiera t.ex USB-enheter så om du har sådana välj 'Yes'

LILO?

LILO används för att starta Slackware och ger dessutom möjligheten att välja mellan vilka operativsystem du vill starta.
Alltså är LILO ett måste om du har mer än ett OS

Framebuffer?

Välj detta alternativ för att få lite snyggare text vid uppstart av Slackware...

scsi?

Om du har t.ex en SCSI-hårddisk behöver du lägga till stöd för denna då kerneln startas.
Skriv sökvägen till din hårddisk som i exemplet ovan...

LILO?

Så är frågan om var du vill att LILO ska installeras.
Säkraste sättet är att lägga LILO på en diskett och starta därifrån men bekvämast är att lägga LILO i startsektorn på hårddisken (MBR=Master Boot Record)

Mus?

Välj vilken typ av mus du har

GPM?

GPM ger dig möjlighet att kopiera, klippa och klistra även om inte något grafiskt gränssnitt är startat...

Nätverk?

Sitter du i ett nätverk eller använder ADSL för att surfa så vill du konfigurera ett nätverk...

Datornamn

'Hostname' kan du ge vilket namn som helst...

arbetsgrupp

Här anger du namnet på nätverket du eventuellt finns med i...

DHCP

DHCP är dynamisk tilldelning av IP-adress då du surfar på nätet.

OK

Klicka bara 'Enter'

Bekräfta

Är det rätt?
Om ja, klicka 'Enter'

Autostart

Slackware kan autostarta vissa tjänster.
Vissa tjänster är redan förkryssade, låt det vara så.
rc.cups väljer jag att kryssa för eftersom denna tjänst ger mig tillgång till min skrivare

Fonts?

Nej

Klockan?

Dags att välja tidszon, alltså vad klockan är i din del av världen...

Tidszon

Jag finns i Sverige så 'Europe/Stockhom' passar bra...

Grafiskt skal

Här väljer du vilket grafiskt gränssnitt som ska startas som standard.
Om du vill ha en snygg och "windowslik" miljö bör du välja KDE.

Lösenord

Dags att lägga till ett lösenord för root, alltså för administratören av systemet

Bekräfta

Väljer du ett för enkelt lösenord får du en påminnelse.
Om du ändå vill ha lösenordet kan du skriva in det på nytt och Slackware accepterar det.

Klar

Så var installationen klar.
Bekräfta med 'Enter'

exit

Gå ur installationsprogrammet...

starta om

Starta om systemet genom Ctrl-Alt-Del och håll tummarna...

Lilo

Klicka 'Enter' och se hur Slackware startas

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Sidan senast uppdaterad 2007-03-01