Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Slackware...

Varning!
Inspiration
Min dator
Skrivbord
Länkar
Skrivare

System

Installation översikt
Installation steg för steg

Första start av systemet
Konfiguration

Bootordning
Skrivbord
Kommandon
Loggfiler
Katalog och filsystem

Kompilera kernel
Xorgconfig

Program

Allmänt om program
Installera program
Grafik
Internet
KDE
Kontor
LAMP
Musik
PackageTool
Systemverktyg
Webbläsare

Avinstallera program

Konfigurationsfiler

fstab
xorg.conf
initab

lilo.conf

Slackware.se

South Eastern Railroad

Loggfiler...

Systemets alla loggfiler finns i katalogen /var/log
Ofta finns intressant information att hämta där t.ex om något strular.
Vid felsökning är loggfilerna fantastiskt värdefulla.

var/log/dmesg Diagnostiska meddelanden
var/log/debug  
var/log/messages  
var/log/acpid  
var/log/lastlog  
var/log/syslog Systemloggfil
var/log/wtmp  
var/log/kdm.log KDE:s loggfil
var/log/Xorg.0.log Loggfil över X-systemet
var/log/packages De paket som finns installerade
var/log/scripts De script som är installerade

Cyber-Tux

 


Filen senast uppdaterad 01-Jul-2007