Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Linuxprogram...

Guarddog
Gnome
KDE
K-Office
K-Torrent
LAMP
Mount iso
Open Office
Picasa
RPM
Samba
Webbläsare
VMware
Wine
Winetools

Hur man använder RPM ...


RPM står för Red Hat Package Manager.
Trots att namnet innehåller namnet "Red Hat" så är RPM helt och hållet ett paketsystem som är tillgängligt för alla Linux-plattformar.
RPM ger dig som användare ett mycket komplett verktyg för att installera, uppgradera och avinstallera olika program. Dessutom är RPM en databas över alla paket som är installerade vilket gör det lätt att "fråga" efter enskilda filer eller paket.

Det vanligaste användningsområdet för RPM är att installera paket/program.

rpm -i filnamn.rpm

Kommandot rpm -i installerar i exemplet ovanför programmet filnamn.rpm.
Genom följande kommando avinstallerar du programmet foobar:

rpm -e filnamn

flaggan -e står för erase och raderar alltså ut det program som du väljer.

Hjälp finns alltid nära. Kommandot härunder listar de val som finns tillgängliga.

rpm --help

För att kunna läsa manualen för rpm-kommandor skriver du:

man rpm

Om du vill söka efter ett visst paket för att se om du har det installerat eller kanske för att få reda på vilken version av det du har skriver du:

rpm -q kde

I de allra flesta fall finns också en grafisk miljö för att hantera rpm-filer.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01