Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Program...

Guarddog
Gnome
KDE
K-Office
K-Torrent
LAMP
Mount iso
Open Office
Picasa
RPM
Samba
Webbläsare
VMware
Wine
Winetools

Program för Linux...

Glädjande nog finns det en uppsjö av programvara för Linux och i de allra flesta fall är de helt gratis. På denna sida presenteras en del av programmen. I de allra flesta fall har jag själv testat och utvärderat dom.

I menyn till vänster ser du exempel på program som jag tycker hör till livets nödtorft.
Förhoppningsvis kommer listan att utökas alltefter ålder och ökad vishet...

Valid XHTML 1.0 Transitional