Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Linux...

Start
Debian
Distributioner
GNU
How to...
Installera
Kom igång
Kommandon
Laptop
Länkar
Open Source

Ordlista
Program
Slackware
StorTest av distributioner
Vad är Linux?

Vad är Open Source?

Open Source

Öppen källkod, från engelskans "Open Source", innebär att källkoden till ett datorprogram är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta innebär att du kan anpassa ett program efter dina behov och sedan dela med dig till andra som i sin tur kan förändra efter sina behov.

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01