Start | Debian | Slackware | Ubuntu | Laptop | Linux | Länkar | Sitebuilder | Ordlista | Email | FAQ | Sitemap | Tips

Linux...

Start
Debian
Distributioner
GNU
How to...
Installera
Kom igång
Kommandon
Laptop
Länkar
Open Source

Ordlista
Program
Slackware
StorTest av distributioner
Vad är Linux?

Liten Linux-ordlista ...

Linuxvärlden innehåller en hel del ord och begrepp som kan vara lite svåra att förstå. Därför har jag gjort en liten, enkel och kortfattad ordlista som hjälp. Håll till godo!

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å-Ä-Ö

 

A

Apache
En av de mest använda webbservrarna. Läs mer här...

APT är ett system som Debian och Xandros m.fl använder för att man lätt och enkelt ska kunna komma åt program och filer utan att behöva leta genom hela nätet efter ett speciellt program eller "library" som du vill ha.
Läs mer här...

B

Bootloader
En starthanterare som gör det möjligt att välja vilket operativsystem som ska köras då datorn startas. Lilo och Grub är exempel på sådana starthanterare.

C

Crux
En svensk distribution med riktmärket enkelhet

D

Debian
Ett mycket stabilt operativsystem som kännetecknas av stor återhållsamhet med uppdateringar för att bibehålla säkerhet och stabilitet.

Demon
Ett program som automatiskt körs i bakgrunden. Exempel på sådana demoner är cups, dhcp och cron.

DHCP
"Dynamic Host Configuration Protocol", ett protokoll som ger dig en dynamisk IP-adress istället för en statisk sådan.

DNS
Domain Name Service. Ett system, som översätter datorernas namn till IP-adresser med siffror.

E

Elvis
...har lämnat byggnaden, men i Linux är Elvis en enkel texteditor

F

Fedora
En distribution med anor från Red Hat

Firefox
En webbläsare med eld i svansen

FTP
File Transfer Protocol. Ett sätt att flytta filer mellan datorer.


G

Gateway
En dator som förmedlar data från ett nät till ett annat nät.

Gnome
Ett grafiskt gränssnitt som gör det enklare att utföra olika uppgifter. Dessutom förser det dig med en snygg miljö att jobba i.

GNU
Namnet GNU kommer från förkortningen av "GNU's Not Unix." GNU är ett pågående projekt vilket drivs av FSF, Free Software Foundation, grundat av Richard Stallman.
Dess mål var att skapa ett operativsystem, med en kärna plus alla applikationer, vilket skulle vara kompatibelt med Unix. GNU/Linux bygger på att programvaran utvecklas och underhålls kollektivt. Man förväntas att både ge och ta. Den som utvecklat något gör det fritt tillgängligt för andra, som kan modifiera och förbättra och i sin tur göra det fritt tillgängligt för andra i kollektivet.

GRUB
En starthanterare för flera olika operativsytem

GUI
Graphical User Interface. Ett mjukvarugränssnitt som använder grafiska element som knappar, blädderlister, fönster o.s.v. i stället för textbaserad in och utmatning.

H

I

initrd
Om man laddar sitt filsystem till kärnan som moduler behövs en s.k "initrd"

IP-adress
Ditt personliga personnummer på nätet.

J

K

KDE
Ett grafiskt gränssnitt som gör det enklare att utföra olika uppgifter. Dessutom förser det dig med en snygg miljö att jobba i.

Kernel
Det innersta i ditt Linuxsystem. Själva motorn som fungerar som en förmedlare mellan dina program och din hårdvara. Först och främst så utför den minneshantering för alla program (processer) som körs, och ser till så att alla får sin rättvisa tilldelning av processor-cykler. Kerneln ger också ett portabelt gränssnitt som gör att programmen kan prata med din hårdvara.

konsoll
Motsvarar DOS-prompt eller kommandotolk i Windows. I konsollen skriver du dina kommandon.

Källkod
Den mer eller mindre läsbara kod som de flesta program är skrivna i. Källkoden måste kompileras (översättas) till »binär« kod för att datorn skall kunna köra programmen.

Kärna
Se Kernel

L

LILO
En enkel starthanterare för att välja mellan olika operativsystem

M

Mandrake
En seriefigur med egen distribution som har sina rötter i Red Hat

Mozilla
En webbläsare som är kusin till Netscape.

N

Newbie
Linuxslang för nybörjare

NFS
Network File System. Ett system som gör det möjligt att montera filsystem på andra datorer som om de fanns i den egna datorn. Detta kallas för transparant fildelning.

O

Open Source
Mjukvara som gjorts tillgänglig under en speciell licens som tillåter modifieringar och vidaredistribution. Närbesläktad är gratisprogramvara som distribueras under en striktare licens.

Opera
En norsk webbläsare. Mycket kompetent trots sitt ursprung

OS
Operativsystem. T.ex Linux eller Windows

P

PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association, en organisation som sätter standarder för enheter som t.ex. modem och externa hårddiskar som kan användas för laptops. Ett PCMCIA-kort är ungefär lika stort som ett kreditkort.

Peanut
Jordnöt, men också namnet på en häftig Linuxdistribution

Q

Quanta
En webbeditor som ingår i KDE:s programsvit.

R

Red Hat
En klassiker bland distributioner. Idag heter fria versionen Fedora

rpm
RedHat Package Manager. Ett finurligt sätt att installera, uppgradera och avinstallera program.

S

Samba
Ett program för att dela filer i ett nätverk mellan Linux och Windowsdatorer

Sarge
Debians version 3.1. Namnet är hämtat från filmen Toy Story.

Slackware
Ett av de äldsta operativsystemen som känntecknas av stor stabilitet

T

terminal
se konsoll

Toy story
Animerad film vars karaktärer gett namn åt Debians distributioner

U

Ubuntu
En uppstickare bland Linuxdistributioner. Enkelt att installera med minst en genomgripande uppdatering i halvåret.

V

W

Woody
Debians version 3.0. Namnet hämtat från filmen Toy story

X

X
Innehåller de drivrutiner och program som behövs för att du ska få ett grafiskt gränssnitt att jobba med.

Xandros
Mycket användarvänlig distribution som fungerar helt suveränt

Y

Yast
En kontrollpanel i Suse. Betyder "YetAnotherSetupTool"

Z

Zorro
en ungdomsfavorit som inte har nåt med detta att göra

Å-Ä-Ö

Finns inte...syns inte... Linux talar bara engelska

Valid XHTML 1.0 Transitional

 


Sidan senast uppdaterad 2007-07-01