CV...

På denna sidan samlar jag dekoder-inställningar mest för mitt eget minnes skull men kanske kan någon mer ha nytta av dom.

CV | 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 29 |

Multiple unit (MU) | Återställa/Reset

Full

CV

CV står för "Configuration Variable"

Till toppen

CV  
Standard
 
1 Adress
3
 
2 Lägsta hastighet
 
3 Acceleration
 
4 Inbromsning
 
5 Högsta hastighet
 
8 Återställ dekoder till fabriksinställningar.
Lokadressen ställs till 03
8
 
29

CV29 styr grundfunktionerna i dekodern och det är ett av de viktigare CV att lära sig.
Exempel på sådana grundfunktioner är:

  • Färdriktning
  • Fartsteg
6
 

 

Till toppen

LOK
1
2
3
4
5
MU
2-8-0 Consolidation
0-4-0 Pocahontas            
0-4-0 Davenport            

Till toppen

Multiple Units

Att köra multipel, alltså flera lok som går tillsammans är "enkelt" med Digtirax Zephyr. Gör så här:

Till toppen

FULL

10 lokadresser kan hanteras samtidigt i Zephyr'en och överskrids den gränsen får man felmeddelandet "FULL". För att tömma adressminnet gör så här:

Till toppen

 

 

Sidan senast uppdaterad October 22, 2008