DCC...

I min ägo finns en Digitrax DSC 50 med en UT1 körkontroll.

DCC, eller "Digital Command Control" är ett system för att överföra information från handkontrollen till en centralenhet som skickar ut digital information till rälsen.
Denna information kan sedan läsas av en dekoder i t.ex ett lok eller en växel som då utför det uppdrag som handkontrollen skickade.

Fördelar-Nackdelar med DCC

Fördelar - nackdelar med Digitalt

Fördelar:

Nackdelar:

Till toppen

 

Sidan senast uppdaterad October 12, 2008