Water tower...

Ett vattentorn, eller rättare sagt en vattentank, är en helt nödvändig byggnad både för att förse ånghästarna med vatten och naturligtvis som ren ögonfägnad.

Grundfundament | Tank | Detaljer | Målning


Något i den här stilen är det meningen det ska bli, närmare bestämt ganska precis så här m.u.a färgen.

Ritningen jag bygger efter är hämtad från "The East Tennessee and Western North Carolina's" hemsida.

För att förenkla bygget har jag skalat ritningen till 0-skala så jag kan bygga direkt på den. Dumsnål som jag är lägger jag plast över ritningen för att spara den.

Grundfundament


Första bjälkarna utsågade och limmas direkt på ritningen.


Sexkanten bildar underlag för vattentanken.


Andra benet och det börjar bli lite trixigt nu.


De fyra benen på plats och överdelen limmas fast.


Bjälkarna som ska ligga närmast tanken är nu på plats med hjälp av flödigt med lim!

Till toppen

Vattentank...

Börjar med att göra en mall och limmar sedan brädorna direkt till mallen.


Nu är det bara att vara enträgen...


Nästan halvvägs...


Det är nära nu!
4 plankor återstår innan tanken, alltså vattentanken, är komplett :)


Och där satt sista plankan som en smäck!
Vad gott att det är klart för det har tagit en faslig tid.


Botten och toppen renskurna.


En gjutstam från skräplådan blir utloppsröret från tanken.


Utloppsröret monterat


Monterat och limmat.

Detaljer


Grundbjälkarna till öppningsmekanismen för vattnet.


Bjälkarna limmas på plats.


En stege tillverkas


Stegen limmas till tanken.


Detaljer sätter pricken där den ska vara :)


Ett påfyllningsrör tillverkas av en gammal kulspetspenna.


Vinkelsågar för att få till en böj på röret som sedan limmas samman.

Till toppen

Målning


Här en första grundmålning som inte minst tjänar syftet att skavanker, att bättra-på-detaljer, syns bättre ;)

Till toppen

 

Sidan senast uppdaterad October 10, 2008